REGULAMIN WYNAJMU DOMKU
Goście zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 1. Rezerwacja i płatność
  1. Dokonując rezerwacji domku Nad Kamieniem pod adresem Dołgie 26, 78-506
   Ostrowice, wynajmujący akceptuje i zgadza się na warunki określone w niniejszym regulaminie.
  2. Rezerwacja domku staje się ważna po dokonaniu pełnej płatności za określony okres wynajmu.
  3. Opłata za wynajem obejmuje korzystanie z domku przez określony czas i nie zawiera dodatkowych usług, chyba że zostaną one uzgodnione i opłacone osobno.
 2. Warunki korzystania
  1. Wynajmujący ma prawo do korzystania z domku przez określony czas wynajmu
  2. Maksymalna liczba osób przebywających w domku nie może przekraczać 6, chyba że zostanie to wcześniej uzgodnione z wynajmującym.
  3. Wynajmujący nie ma prawa do wynajmowania domku innym osobom.
 3.  Zakwaterowanie i wyposażenie
  1.  Domki są udostępniane gościom w czystym i zdatnym do zamieszkania stanie.
  2. Goście są odpowiedzialni za zachowanie czystości i porządku w domu i w części wspólnej podczas pobytu.
  3. Goście mają prawo korzystać z wyposażenia domku zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku uszkodzenia lub utraty wyposażenia, goście są odpowiedzialni za pokrycie kosztów naprawy lub wymiany.
  4. Gości obowiązuje zakaz wynoszenia mebli będących na wyposażeniu domu na zewnątrz. Domki wyposażone są w meble ogrodowe w ilości niezbędnej dla maksymalnej liczby gości
  5. W dniu przyjazdu goście zobowiązani są uiścić kaucję zwrotną w wysokości 500 zł. Kaucja zwracana przelewem do 7 dni roboczych od dnia wymeldowania.
  6. W dniu przyjazdu goście zobowiązani są do spisania/sfotografowania stanu licznika energii elektrycznej. Licznik znajduje się w sypialni małżeńskiej.
   Każda rezerwacja objęta jest darmowymi 20 kWh. W dniu wymeldowania rozliczane jest zużycie energii elektrycznej 2 zł za każdą kWh. Przykład. W dniu przyjazdu stan licznika wskazuje 100 kWh. W dniu wyjazdu stan licznika wskazuje 125 kWh. Z prąd zapłacisz: 25 – 20 = 5 x 2zł = 10 zł.
 4. Zasady zachowania
  1. Goście są zobowiązani do przestrzegania ciszy nocnej w określonym czasie 22:00 – 06:00.
  2. Goście nie mogą organizować imprez ani innych głośnych wydarzeń bez zgody wynajmującego.
  3. Palenie wyrobów tytoniowych, e-papierosów lub innych substancji jest zabronione wewnątrz domku. Jeśli goście chcą palić, powinni to robić wyłącznie w wyznaczonych miejscach na zewnątrz i dbać o właściwe usuwanie niedopałków i popielniczek.
  4. Obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów w pomieszczeniach gospodarczych do których goście posiadają dostęp.
 5. Odpowiedzialność
  1.  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, uszkodzenia lub kontuzje poniesione przez gości podczas pobytu w domku.
  2. Goście są zobowiązani do zachowania ostrożności i odpowiedzialności podczas korzystania z obiektów domku oraz terenu wokół niego.
 6. Zwierzęta
  1. W zależności od ustaleń z wynajmującym, może być dozwolone wprowadzanie zwierząt domowych do domku. W przypadku zgody na wprowadzanie zwierząt do domku obowiązują dodatkowe warunki i opłaty.
   Minimalna kwota za dobę za zwierzę wynosi 30 zł.
  2. Prosimy o nie przyprowadzanie psów, które są agresywne wobec innych psów lub ludzi.
  3. Wchodzenie psów na łóżka i sofę jest surowo zabronione.
  4. Wszystkie uszkodzenia i zarysowania spowodowane przez zwierzęta będą oszacowane przez Gospodarza, a ich wartość zostanie odjęta z depozytu. Jeżeli wartość szkód przekroczy kwotę depozytu, Goście będą zobowiązani do pokrycia całkowitych kosztów.
 7. Reklamacje
  1. W przypadku jakichkolwiek problemów lub niezgodności, goście powinni niezwłocznie skontaktować się z właścicielem w celu zgłoszenia reklamacji.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie, a właściciel podejmie wszelkie możliwe kroki w celu rozwiązania problemu.
 8. Sprzęt sportowy
  1. Goście mają prawo do bezpłatnego korzystania z kajaków, SUPów i łodzi wędkarskiej.
  2. W przypadku korzystania z SUPów goście zobowiązani są do odstawienia sprzętu do pomieszczenia z którego sprzęt został pobrany.
  3. W przypadku korzystania z kajaków goście zobowiązani są do odstawienia sprzętu do pomieszczenia z którego sprzęt został pobrany na koniec okresu wynajmy.
 9. Bezpieczne korzystanie z balii
  1. Podczas kąpieli nie wolno używać przedmiotów ze szkła lub innych materiałów tłukących bądź ostrych. Należy stosować wyłącznie naczynia nietłukące się.
  2. Nie należy demontować żadnych części wanny lub balii gdyż może dojść do urazów.
  3. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z balii. Kąpiel w balii/wannie podejmujesz na własną odpowiedzialność. Przed kąpielą
   skonsultuj się z lekarzem by wykluczyć jakiekolwiek przeciwwskazania.
  4. Temperatura wody nie może przekraczać 40°C, temperatura od 37-40°C jest bezpieczna dla zdrowia osób dorosłych, którzy nie mają przeciwwskazań
   zdrowotnych do korzystania z gorących kąpieli.
  5. Dla dzieci zalecana jest niższa temperatura. Kąpiel nie powinna przekraczać 10 minut.
  6.  Kobiety w ciąży powinny być szczególnie ostrożne i przed kąpielą zasięgnąć porady specjalisty.
  7.  Przed skorzystaniem z kąpieli, przy problemach z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami w krzepliwości krwi i przy różnych chorobach serca. Osoby z
   zatorowo-zakrzepowym zapaleniem naczyń, cukrzycą czy nadczynnością tarczycy, osoby te muszą koniecznie skontaktować się z lekarzem specjalistą.
  8. Nie wolno korzystać z balii i wanny pod wpływem substancji psychoaktywnych – szczególnie narkotyków, alkoholu, leków.
  9. Osoby z ranami lub zakażeniami zewnętrznymi nie powinny korzystać z kąpieli w balii.
  10. Nie należy zażywać kąpieli bezpośrednio po dużym wysiłku.
  11. Nigdy nie śpij w kąpieli bo grozi to utonięciem.
  12. Należy korzystać z kąpieli w towarzystwie innej osoby dorosłej.
  13. Zabrania się skakania i nurkowania.
  14. Nie należy przekraczać dopuszczalnej ilości osób w balii lub wannie. Dopuszcza się korzystanie do 6 osób równocześnie.
  15. Należy zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu i wychodzeniu z balii i wanny. Mokre schody są śliskie, poślizgnięcie może grozić urazem.
  16. Utrzymanie otoczenia balii lub wanny powinno być zachowane w czystości.
  17. Po zakończeniu używania balii lub wanny należy odpowiednio zabezpieczyć do niej dostęp przed osobami niepowołanymi.
  18. Do nagrzania wody w bali przygotowana jest odpowiednia ilość drewna, na cały okres wypoczynku. Nieprzykrywanie balii pokrywą termiczną po zakończonym użytkowaniu może skutkować naliczeniem dodatkowych kosztów za dodatkowe drewno.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin ma charakter wiążący dla wynajmującego i gości.
  2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.
  3. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywać od momentu ich opublikowania na stronie https://nadkamieniem.pl/regulations